Hệ thống đẩy (Impulse system) và hệ thống đa khung thời gian của Alexander đang nói điều gì về VN-Index?

Trong đầu tư, hãy quyết định dựa trên niềm tin của bạn vào hệ thống giao dịch được kiểm nghiệm (và phù hợp với bạn). Hệ thống đẩy (Impulse System) và Hệ Thống Đa Khung Thời Gian của Alexander Elder được giới thiệu trong cuốn sách “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống”.

Nếu chúng ta đang giao dịch theo sau xu hướng ở đồ thị daily, xu hướng sẽ được xác định trên đồ thị tuần. Trên đồ thị tuần của VN-Index, chúng ta có MA20 đang dốc xuống, và MACD Histogram hiện tại đang giảm so với tuần trước. Đây là xu hướng giảm trên đồ thị tuần và nó chỉ cho phép bán trên đồ thị ngày, không cho phép mua. Xem chi tiết ở Chương 7 về cách thức sử dụng.

Trong bài viết trước, tôi đang nhìn thấy kịch bản giảm giá theo mẫu hính sóng Running Triangle.

Tôi nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác của VN-Index

Trả lời