10 nguyên tắc giao dịch của George Soros

George Soros bắt đầu gây dựng danh tiếng khi vào tháng 9 năm 1992, ông đặt cược 10 tỷ đôla vào một vị thế duy nhất là: bán khống đồng bảng Anh. Ông đã bỏ túi 2 tỷ đôla chỉ trong một ngày bởi lệnh giao dịch này là chính xác. “Kẻ đánh sập ngân hàng Trung Ương Anh Quốc” là mệnh danh mà mọi người gọi ông sau phi vụ đầu cơ này.

Soros bắt đầu khởi nghiệp đầu tư của mình vào năm 1973, với quỹ phòng hộ Soros Fund Management, sau này đổi tên thành quỹ Quantum Fund. Trong gần hai thập niên gần đây, quỹ của ông có tỷ suất sinh lợi trung bình 30%/năm.

Các câu nói để đời thể hiện cho nguyên tắc giao dịch của George Soros là:

  1. “I’m only rich because I know when I’m wrong…I basically have survived by recognizing my mistakes.”

Tôi giàu có bằng cách biết khi nào sai lầm. Về cơ bản, tôi sinh tồn bằng cách nhận ra sai lầm.

Bình luận: Soros hiểu rằng không cần thiết phải lúc nào cũng đúng. Cắt lỗ nhanh và giữ quy mô vị thế giao dịch hợp lý.

2. “My approach works not by making valid predictions but by allowing me to correct false ones.”

Phương pháp giao dịch không phải dựa trên những dự báo đúng đắn mà là cho phép tôi chỉnh sửa các sai lầm.

Bình luận. Soros rất linh hoạt. Khi phát hiện ra kịch bản đầu tư bị sai lầm. Ông thay đổi suy nghĩ và đảo ngược vị thế giao dịch. Ông không cứng nhắc hay quá yêu mến bất cứ kịch bản giao dịch nào.

3. “It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”

Lời dịch: “Trong giao dịch,  đúng hay sai không quan trọng, mấu chốt là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi đúng và mất bao nhiêu tiền khi sai.

Bình luận: Chìa khóa để tạo ra lợi nhuận là quản trị tiền chứ không phải tỷ lệ chiến thắng. Mấu chốt là phải có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn. Nghĩa là có nhiều chiến thắng lớn trong khi kiểm soát các giao dịch thua lỗ ở mức thấp.

4. “The markets are always on the side of exuberance or fear. It’s fear and greed. Right now greed has the better of it, which is rather nice (for investors) as long as it doesn’t get out of hand,”

Thị trường luôn luôn ở hai trạng thái. Hoặc rất tham lam hoặc rất sợ hãi. Khi lòng tham đang chiến thắng, tốt hơn hết là bạn trở thành nhà đầu tư cho tới khi nào sự sợ hải quay trở lại.

Bình luận: Soros hiểu rằng. chuyển động của thị trường là do các trạng thái cảm xúc của con người như tham lam hoặc sợ hãi, chứ không phải do các yếu tố cơ bản. 

5. “Once we realize that imperfect understanding is the human condition there is no shame in being wrong, only in failing to correct our mistakes.”

“Một khi chúng ta biết rằng sự hiểu biết không hoàn hảo là một đặc tính của con người, thì không có gì phải xấu hổ khi làm sai, mà chỉ nên xấu hổ khi không thể sửa chữa những sai lầm đó.”

Bình luận: Là một nhà giao dịch, bạn không có quyền lựa chọn thua lỗ. Mà là chọn thua lỗ bao nhiêu. Bạn phải nhanh chóng cắt lỗ khi biết nó sai lầm.

6. “The worse a situation becomes, the less it takes to turn it around, and the bigger the upside.”

“Khi điều tồi tệ nhất xảy ra, chỉ cần một chút cải thiện nhỏ, cũng khiến giá tăng rất mạnh”

Binh luận: Soros thích đầu tư vào những tình huống mà doanh nghiệp hay nền kinh tế bị sụp đổ. Lúc này chỉ cần một cải thiện nhỏ, cũng đủ làm giá đồng tiền tăng mạnh.

7. “If investing is entertaining, if you’re having fun, you’re probably not making any money. Good investing is boring.”

“Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc buồn tẻ.”

8. “Markets are constantly in a state of uncertainty and flux, and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected.”

Các thị trường liên tục ở trong tình trạng bất ổn và biến động mạnh, chúng ta kiếm lợi nhuận bằng cách chiết khấu những điều chắc chắn và đánh cược vào những điều bất ngờ.”

Bình luận: Những giao dịch rõ ràng thường không mang đến các khoản lãi lớn. Các giao dịch tạo ra lợi nhuận lớn thường đến từ các sự kiện bất ngờ.

9. “We try to catch new trends early and in later stages we try to catch trend reversals. Therefore, we tend to stabilize rather than destabilize the market. We are not doing this as a public service. It is our style of making money.”

“Chúng ta thường có khuynh hướng thích bắt đáy sớm và thoát hàng quá trễ sau khi đỉnh tạo lập . Do đó, chúng tôi có khuynh hướng ổn định hơn sự mất ổn định của thị trường. chúng tôi không làm điều này như một dịch vụ công cộng. Đó là phong cách kiếm tiền của chúng tôi”

Bình luận: Soros giao dịch theo xu hướng sau khi có tín hiệu xác nhận đáy xuất hiện và thoát hàng khi giá đang tăng mạnh, chuẩn bị đảo chiều. 

10. “The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios… The idea that you can actually predict what’s going to happen contradicts my way of looking at the market.”

“Thị trường tài chính nói chung là không thể dự báo. Vì thế, luôn phải có nhiều kịch bản… Trên thị trường tài chính, thực tế thường diễn ra ngược lại những gì bạn dự báo.”

Bình luận: Soros phản ứng (react) chứ không dự báo. Ông vẽ ra nhiều kịch bản và chuẩn bị kế hoạch phản ứng.

Nguồn: newtraderu.

Trả lời