10 nguyên tắc giao dịch của Jesse Livermore’s đã viết vào năm 1940

  1. “Nothing new ever occurs in the business of speculating or investing in securities and commodity”

Không có điều gì mới trong hoạt động đầu cơ hay đầu tư cổ phiếu và hàng hóa. Điều gì đã xảy ra sẽ tiếp tục lặp lại.

2. “Money cannot consistently be made trading every day or every week during year”

“Chúng ta không thể kiếm tiền đều đặn mỗi ngày hay mỗi tuần trên thị trường tài chính.

3. “Don’t trust your own opinion and back your judgment until action of the market itself confirms your opinion.”

“Đừng quá tin vào ý kiến của chính bạn và hãy chờ cho đến khi hành đông giá xác nhận ý kiến của bạn mới bắt đầu giao dịch”.

4. Markets are never wrong- opinion often are”

Thị trường không bao giờ sai. Chỉ có quan điểm của bạn về thị trường là thường sai lầm.

5. The real money made in speculating has been in commitments showing in profit right from the start.

“Sự quyết tâm của bạn lúc khởi đầu nghề giao dịch tài chính sẽ nói cho bạn biết khả năng kiếm tiền.”

6. At long as a stock is acting right, and the market is right, do not be in a hurry to take profit.

“Đừng vội vàng chốt lãi khi cổ phiếu và thị trường vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.”

7. One  should never perfit speculative ventures to run into investment.

“Đừng bao giờ trở thành một nhà đầu tư dài hạn vì nắm giữ vị thế đầu cơ thua lỗ.

8. “The money lost by speculation alone is small compared with the gigantic sums lots by so-called investor who have let their investment ride”

Khoản lỗ từ môt lần đầu cơ luôn nhỏ hơn so với tổng thua lỗ khi kiên trì “nắm giữ dài hạn” vị thế lỗ. (mọi khoản lỗ ban đầu đều nhỏ. vì thế hãy nên sớm cắt lỗ)>

9. Never buy a stock because it has a big decline from its previous high.

Đừng bao giờ mua một cô phiếu vì nó đã giảm mạnh từ đỉnh.

10. Never sell a stock because it seems high-priced. 

Đừng bao giờ bán một cổ phiếu vì nó dường như có vẻ đắt đỏ.

CÁCH TƯ DUY & GIAO DỊCH CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (THINK & TRADE LIKE A CHAMPION)- Những bí mật, quy tắc giao dịch của một PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN

Trả lời