Mẫu hình Bump and Run Reversal cho thấy giá vàng đã tạo đáy thành công

Mẫu hình Bump and Run Reversal gồm ba giai đoạn: (1) Lead-In (Tạm dịch: Lấy đà); (2) Bump (Tạm dịch: Bật Nhảy) và (3) Run (Chạy).Mô hình lý thuyết như bên dưới. Sau khi phá vỡ đường xu hướng tạo ra ở giai đoạn (1) Lead-In, mua khi giá vượt đỉnh cây nến đầu tiên phá vỡ đường xu hướng. Mục tiêu giá được tính bằng chiều cao của Bump.

Sau đây là một ví dụ của Bulkowski, một chuyên gia về mẫu hình.

Thực tế là giá vàng đã xuất hiện mẫu hình này. Giai đoạn Lead-In là 1225-1205. Sau đó bị Bump mạnh xuống còn 1160. Giá đã chính thức đảo chiều khi vượt qua đường xu hướng kháng cự. Mục tiêu giá chính là 1250, cũng tương ứng với tỷ lệ Fibonacci 1.618 của sóng iii theo mô hình sóng Elliott.

Đọc thêm

Giá vàng từng tăng 30% khi nhìn thấy điều này, lịch sử có gặp lại

Trả lời