Mô hình vai đầu vai xuất hiện: Đôla sẽ mất giá

Mô hình đếm sóng Elliott cho USD Index cho thấy, giá đang đi vào sóng giảm C sau khi hoàn tất sóng B

Mẫu hình vai đầu vai đã xuất hiện và hoàn tất báo hiệu xu hướng giảm giá sắp tới của đồng đôla.

Trả lời