NZD/USD: Lại là sự xuất hiện của mẫu hình sóng chéo

Trên đồ thị H4, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của sóng chéo của cặp tỷ giá NZD/JPY. Phương pháp giao dịch theo sóng chéo được đề cập tại cuốn sách: “Hướng Dẫn giao dịch theo sóng Elliott”

Hiện tại, chúng ta cũng đang giao dịch theo mẫu hình sóng chéo với cặp tỷ giá AUD/JPY

AUD/JPY: Mẫu hình sóng chéo.

Trả lời