VN-Index thất thủ trước ngưỡng kháng cự MA200 ngày

Phiên giao dịch ngày 1.10.2018, chỉ số VN-Index thử thách mức kháng cự tạo bởi đường trung bình di động 200 ngày tại 1,023. Đáng tiếc, chỉ số VN-Index đã thất thủ tại mức kháng cự này và tạo nên mẫu hình nến đảo chiều “Bearish Engulfing”. Sự thất bại tại đường MA200 ngày là dấu hiệu cảnh báo. Xem lại bài viết (xem rule số 5)

8 quy tắc vàng về đường MA200 ngày của Joseph E Granville

Các bạn có thể thấy sụ vận động của VN-Index trong hơn 2 tháng qua là trong kênh giá. Đường trên của kênh giá giao với MA200 ngày tạo nên kháng cự mạnh. Đỉnh này cũng cách khoảng 4 ATR so với đường trung bình di động 50 ngày. Theo kênh giá, chỉ số VN-Index nên giảm về vùng 980-990, là đường trung bình di động 50 ngày và đương dưới của kênh giá.

Tôi phát hiện sự xuất hiện của phân kỳ ẩn giảm giá giữa RSI và VN-Index. Theo đó, đỉnh 1,023 hiện tại thấp hơn đinh 1045 vào ngày 10.6.2018 nhưng RSI hiện nay lại đang cao hơn. Điều này mở ra khả năng giảm giá theo kịch bản về 850-860 điểm. Xem thêm về cách sử dụng về phân kỳ RSI

Kỹ thuật phân kỳ của chỉ báo RSI: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm

 

Trả lời