TTCK Mỹ dưới góc nhìn sóng Elliott: Bão chưa tan?

Đúng như những gì chúng tôi cảnh báo trong loạt bài viết, TTCK Mỹ đã có cú sập mạnh vào ngày 11.10 và 12.10.2018

Dưới góc nhìn sóng Elliott, tôi cảnh báo TTCK Mỹ đang xuất hiện mẫu hình sóng zigzag trong kênh giá. Đây là mẫu hình đáng tin cậy để giao dịch theo cuốn sách: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT

Chỉ số Dow Jones và chỉ số SP500 đang hoàn tất sóng ii (vòng tròn) có dạng zigzag trong kênh giá. Khả năng sẽ còn giảm tiếp theo sóng iii (vòng tròn). 

Phù thủy Mark MInervini vẫn nhắc nhở trader nên thận trọng, tránh bị sập bẫy tăng giá.

Trả lời