Nhât Báo IBD đánh giá “trung tính” thị trường chứng khoán Mỹ

— Trích từ chuyên mục “Bức Tranh Toàn Cảnh (Big Picture) của Nhật Báo IBD)”

Hai ngày bùng nổ theo đà 8.11.2018 và 28.11.2018 đều thát bại. Thị trường giảm mạnh vào ngày thứ 6 cho thấy khả năng cao ngày bùng nổ theo đà vừa mới xuất hiện cuối tháng 11.2018 đã thất bại.

Nhật Báo IBD đánh giá triển vọng thị trường chung là “Uptrend under pressure (Xu hướng tăng có thể bị thay đổi)”  và đánh dấu tình trạng tích lũy/phân phối ở mức C+ (Trung Tính).

Ghi chú, mức xếp hạng A và B cho thấy các quỹ đầu tư đang mua (Accumulation-tích lũy), C là trung tính còn D và E là các quỹ đang bán (Distribution)

Theo hướng dẫn từ cuốn sách của William O’Neil, chúng ta không nên giải ngân khi thị trường có xếp hạng Accumulation/Distribution ở mức C, chỉ đầu tư ở A và B.

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Trả lời