VN-Index và DJIA sắp chạm tới mức hỗ trợ, Ông Già nô en tắc đường nên tới muộn

Đồ thị của VN-Index cho thấy khoảng trống thứ ba Exhaution Gap đã xuất hiện, VN-Index sắp tìm thấy hỗ trợ ở 860.

DJIA, Gấu tạm nghỉ ở hỗ trợ 21,500

Chỉ là gấu tạm nghỉ thôi. Đừng bao giờ phạm phải sai lầm số 2

  1. Mua cổ phiếu đang trong xu hướng giảm là việc làm đảm bảo sẽ mang lại kết quả tồi tệ. Một cổ phiếu đang giảm giá trông có vẻ như là một món hời vì nó trở nên rẻ hơn so với vài tháng trước đó. Vào cuối năm 1999, một người phụ nữ trẻ tuổi mà tôi quen biết đã mua Xerox khi cổ phiếu này rớt mạnh xuống mức đáy mới $34 và trông có vẻ thật rẻ. Một năm sau, cổ phiếu này chỉ còn giao dịch ở giá $6. Tại sao lại cố gắng “bắt dao rơi” cơ chứ? Nhiều nhà đầu tư cũng làm điều tương tự vào năm 2000, khi mua Cisco Systems tại giá $50 khi nó trong xu hướng giảm giá từ đỉnh $82. Cổ phiếu này không bao giờ trở lại mức $50 ngay cả trong thị trường tăng giá từ năm 2003 đến năm 2007. Vào tháng 4 năm 2009, cổ phiếu này được giao dịch ở mức giá $20. 

21 sai lầm nhà đầu thường mắc phải

Trả lời