[Kết quả bầu chọn] Top 20 trader hữu ích nhất trên Twitter trong năm 2018

Dựa trên 8,174 phiếu bầu, đây là kết quả bình chọn năm thứ 7 của Twitter cho 20 trader hữu ích nhất.. Việc theo dấu các trader này sẽ giúp bạn học được nhiều kiến thức, có được những nhận định sát sao về diễn biến thị trường.

 1. @Option_Snipper-1349
 2. @Fxcanli-1080
 3. @AkilstokesRTM-595
 4. @AlSabogal-539
 5. @TraderStewie-532
 6. @PeterLBrandt-468
 7. @Yvanbyeajee-344
 8. @SJosephBurns-313
 9. @Canuck2usa-233
 10. @Rayner_Teo-202
 11. @Xanthos_027-169
 12. @Welcometotfs-168
 13. @RampCapital-144
 14. @Winternomics-162
 15. @Mark Minervini-135
 16. @VolatilityQ-117
 17. @Trader_Dante-95
 18. @AsennaWealth-88
 19. @ACInvestorBlog-72
 20. @Tradeciety-68

 

Trả lời