Những cặp giao cắt đường trung bình di động thường sử dụng khi giao dịch theo xu hướng

Các cặp đường trung bình di động sau thường được sử dụng khi đánh theo xu hướng. Trong đó, đối với các nhà giao dịch theo xu hướng trong thời gian vừa phải thì sự cặp phổ biến nhất là 10 ngày và 20 ngày (Lưu ý, kết quả cũng không có nhiều thay đổi khi sử dụng cặp MA 5 và MA20).  Tín hiệu mua xuất hiện khi đường trung bình di động ngắn hạn nằm trên đường trung bình di động dài hạn. Ngược lại cho tín hiệu bán

Ví dụ, giao dịch cho cặp USD/JPY

Moving average crossovers can signal change in trend

Ví dụ mã PNJ.  Xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 11/2017 được xác nhận bởi MA10 cắt lên MA20 ngày. Đỉnh vào tháng 5.2018, được xác nhận bởi MA10 cắt xuống MA20.

Bạn thấy đấy, giao dịch theo xu hướng không hề quá khó về mặt kỹ thuật (vấn đề nằm ở chỗ tâm lý và tuân thủ kế hoạch giao dịch). Sử dụng đường trung bình di động để bắt các sóng theo xu hướng là một trong những kỹ thuật mà tôi ưa thích.

Một trong những biến thể của sự giao cắt đường trung bình di động là các dãi ruy băng- Ribbon. Nổi tiếng nhất là Guppy Ribbon. Anh em có thể download mã code cho Guppy Ribbon tại đây.

Guppy RIbbon gồm 2 nhóm đường trung bình di động:

  •  Nhóm ngắn hạn: bao gồm các đường trung bình di động: 3, 5, 8, 10, 12, hoặc 15.
  • Nhóm dài hạn: bao gồm các đường trung bình di động 30, 35, 40, 45, 50 hoặc 60.

Việc sử dụng Guppy ribbon có thể đo lường sức mạnh xu hướng bằng cách nhìn khoảng cách giữa hai nhóm. Khoảng cách càng xa, xu hướng càng mạnh. Chi tiết có thể đọc thêm tài liệu của Guppy (nhấp link) 

Đồ thị sau minh họa xu hướng khi sử dụng Guppy Ribbon cho PNJ. Vào thời điểm tháng 1.2019, có vẻ như PNJ đang có tín hiệu bán theo Guppy Ribbon..

Trả lời