Hướng dẫn sử dụng trang Investors để đầu tư ( phương pháp CAN-SLIM )

Sau đây là một video giới thiệu vè cách sử dung trang Investors và Nhật Báo IBD để chọn cổ phiếu theo CANSLIM

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Trả lời