Cách kết hợp nến Nhật Bản với kỹ thuật “Spring” của Wyckoff

Đây là chiến lược do Steven Nison, chuyên gia về Nến Nhật Bản đề xuất. “Spring” hay các phiên rũ bỏ của Wyckoff là một phần trong giai đoạn tích lũy của Wyckoff.

Steven Nison phát hiện một số mẫu hình nến đảo chiều giúp chúng ta phát hiện ra cơ hội mua ở giai đoạn Spring. Ví dụ như hammer

 

Ví dụ, đợt phục hồi của VN-Index tại đáy 4.1.2019 chính là một cú Spring bằng mẫu hình nến Island Gap (đảo chiều ốc đảo)

Ngoài ra tôi sử dụng chiêm tinh học để biết được khả năng hồi phục của VN-Index tại đáy ngày 6.1.2019

Nhật Thực Một Phần 6.1.2019 & VN-Index có cú hồi hay không?

Những tuyệt kỹ giao dịch Candlestick do chính người Nhật tiết lộ (Ngũ Nến Sakata)

Trả lời