[Phân tích sóng elliott] Bitcoin có điểm mua theo mô hình sóng zigzag. Những tháng năm rực rõ sắp trở lại

Trên khung thời gian 120 phút, Bitcoin đang có điểm mua theo mô hình sóng zigzag. Theo hướng dẫn tại cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”, điểm mua là khi Bitcoin vượt qua điểm (B).

Trên khung thời gian 360 phút, bức tranh sóng Elliott của Bitcoin đang chạy sóng 3 (vòng tròn, màu đỏ) trong sóng iii.

Trên khung thời gian ngày, mô hình sóng Elliott của Bitcoin đang chạy sóng iii trong sóng (iii) sau khi tạo điểm phá vỡ từ kênh giá ở sóng (ii). Bitcoin có thể trở lại vùng giá 5,777 hoặc 7,000.

Trên khung thời gian tuần, sóng Elliott cho thấy khả năng giá Bitcoin đang chạm đáy sóng 4 (vòng tròn, màu hồng). Khả năng tăng giá theo sóng 5 (vòng tròn, màu hồng) sẽ đưa bitcoin trở lại những tháng năm rực rỡ.

Trả lời