[Phân tích sóng Elliott] SP500 có khả năng hình thành sóng chéo

Phiên tăng giá ngày hôm qua của chỉ số S&P500 đã tạm thời xóa đi kịch bản giảm ngay lập tức. Đồng thời, tôi đang nghịch đến kịch bản sóng phẳng (flat). Theo đó sóng c trong sóng phẳng đang diễn ra. Nhiều khả năng ,sóng c sẽ có dạng sóng chéo (diagonal). Mục tiêu giá của sóng c là 2832.25, tức bằng chiều dài sóng a.

Vui lòng đọc hướng dẫn giao dịch về sóng chéo (diagonal) và sóng phẳng (flat) ở trong cuốn sách

Trả lời