[Phân tích sóng elliott] Mua USD/JPY, bán vàng.

Trên biểu đồ khung thời gian H1, cấu trúc sóng elliott của vàng như sau. Giá vàng đang hoàn tất sóng zigzag A-B-C (vòng tròn) để chuyển sang sóng giảm C (màu đen). Điểm bán tối ưu là 1294 khi giá đã phá thủng đỉnh sóng A (vòng tròn) theo kỹ thuật giao dịch sóng zigzag.

Trong khi đó, USD/JPY đang có khả năng tăng giá theo phân tích liên thị trường. Khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng (hay giá trái phiếu giảm), khả năng USD/JPY sẽ tăng theo.

Tôi đang theo dõi kịch bản khả năng hình thành vai-đầu-vai củng cố xu hướng của USD/JPY.

Nguồn: Twitter của chuyên gia phân tích sóng Elliott- Grega Horvat

Vui lòng tìm hiểu lý thuyết và cách ứng dụng sóng elliott tại đây

Trả lời