[SP500] Sóng chéo hình thành. Mục tiêu 2730-2800.

Đúng như tôi cảnh báo trong bài viết: “Bán tháng 5 và đi xa”, chỉ số SP500 tăng lên để thiết lập đỉnh ở vùng 2950-2960 trong vùng thời gian 26.4-6.5.2019.

Sau khi Powell bất ngờ tung ra bình luận xóa bỏ hy vọng tăng lãi suất, chỉ số SP500 giảm điểm và thiết lập mẫu hình sóng chéo (Diagonal). Mục tiêu giá của sóng chéo là vùng 2730, nơi khởi đầu của sóng chéo.

Cách thức giao dịch theo sóng chéo, ước tính mục tiêu giá, mục tiêu thời gian được trình bày ở Chương 5 của cuốn sách

Để có góc nhìn tổng quát, tôi muốn các bạn nhìn kỹ hơn về những gì đang xảy ra hiện nay. Giống hệt hồi tháng 10.2018. SP500 hình thành sóng chéo, Vàng cũng có sóng chéo. VIX cũng sẵn sàng breakout để tăng (VIX tăng là thị trường sợ hãi, giảm giá).

Trả lời