Với mẫu hình sóng chéo, vàng có thể tăng lên 1320-1325, nếu vượt qua điểm mua 1289.

Trên đồ thị của giá vàng, khung thời gian H4, tôi đang nhìn thấy sự xuất hiện của sóng chéo.

Lưu ý trong sóng chéo này, điểm v không chạm vào cạnh dưới của sóng chéo. Tại 1289, đó là điểm pivot của mẫu hình hai đáy, và giá vàng cần vượt qua để hình thành tín hiệu mua. Mục tiêu giá theo sóng chéo là 1320-1325.

Để biết cách giao dịch theo sóng chéo (Diagonal), vui lòng xem hướng dẫn tại cuốn sách

Trả lời