Tài khoản Twitter của các phù thủy tài chính mà bạn cần follow

Cá nhân Huy thường xuyên follow các twitter của những phù thủy tài chính vì họ mang đến rất nhiều lời khuyên hữu ích. Huy sẵn sàng chia sẻ các thông tin tài khoản mà bạn cần Follow.

@basso_tom

tom-basso-traderviet-2.
Phù thủy Tom Basso

@markminervini

@rjparkerjr09

Kết quả hình ảnh cho jerry parker trader
Jerry Parker, một thành viên của nhóm Con Rùa

@opptrader1

Larry Benedict, một phù thủy Hedge Fund, chuyên trade các sóng vĩ mô ngắn hạn

@pborish

Kết quả hình ảnh cho Peter Borish trader
Peter Borish từng là đối tác của Paul Tudor Jones

@vantharp

Kết quả hình ảnh cho van k tharp
Van Tharp rất nổi tiếng về các phương pháp quản trị tiền

@LindaRaschke

linda-bradford-raschke-traderviet-3.

One thought on “Tài khoản Twitter của các phù thủy tài chính mà bạn cần follow

  1. phonghnb says:

    Dear anh Huy, khi nào nhóm biên dịch của Chiemtinhtaichinh sẽ có kế hoạch dịch cuốn sách Definitive Guide to position sizing strategies của Van Tharp vậy anh?
    Mong sớm nhận được phiên bản tiếng Việt cuốn sách này.
    Cám ơn anh và nhóm biên dịch

Trả lời