[Chart] Những cổ phiếu vừa có điểm breakout từ nền giá tốt: NDN, SZC

Cổ phiếu NDN vừa vượt qua điểm mua theo mẫu hình 3C (hay còn gọi là BO Trendline) của Phù Thủy Mark Minervini . ĐIểm pivot là 14.1. NDN có điểm mua tối đa là 14.8 (tính theo 5% từ điểm pivot)

Cổ phiếu SZC đang ở điểm pivot của mẫu hình chiếc Cốc . Điểm pivot là 17.6. Đây là mẫu hình được đề cập bởi WIlliam O’Neil

Các nhà đầu tư cần chú ý đến TNG đang tiến sát điểm pivot theo mẫu hình W (Hai Đáy)

Trả lời