[Chart] Những đồ thị giá bạn cần xem trước ngày giao dịch 22/5/2019: HVN, TNG, STK, MSN

Cổ phiếu STK vừa mới tạo điểm breakout từ mẫu hình chiếc cốc-tay cầm

MSN vừa mới có điểm breakout từ mẫu hình 3-C

SZC cũng vừa mới có điểm breakout từ mẫu hình Chiếc Cốc

Cổ phiếu TNG đang tiến sát điểm Pivot của mẫu hình Hai đáy (W)

HVN đang tiến sát đến điểm pivot của mẫu hình hai đáy (W). Độ sâu của mẫu hình hai đáy là 13% (rất tốt) và được hình thành trong 9 tuần.

HVN mới chuyển sang niêm yết trên sàn Hose vào ngày 7/5/2019 và đang hình thành mẫu hình U-IPO

Năm 2019, HVN sẽ có động lực tăng trưởng mới nhờ đội tàu bay sẽ tăng lên 112 chiếc vào cuối năm 2019 (nhận mới 22 tàu bay bao gồm 17 chiếc A321neo thân hẹp, 3 chiếc 787-10 và 3 chiếc A350). Điều này sẽ giúp công ty giành lại thị phần.

Chưa kể vào đó là Kế hoạch thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước về 51% trong năm 2019, tương đương với mức thoái vốn 35.19%.

Theo dự báo của công ty BSC, lợi nhuận sau thuế của HVN năm 2019 sẽ tăng mạnh 49.8% lên mức 3,419 tỷ đồng.

Trả lời