[Phân tích sóng Elliott] Giá vàng vẫn đang ở trong xu hướng giảm

Cấu trúc sóng Elliott cho thấy giá vàng đang diễn ra dạng sóng hiệu chỉnh Double ZIgzag Giá vàng nên tiếp tục giảm theo sóng y (vòng tròn) và có khả năng giảm về dưới 1,250 USD/oz. Sự giảm giá của giá vàng diễn ra theo sóng E của mô hình tam giác.

CHỉ số USD Index mạnh lên là cảnh báo cho giá vàng đi xuống. Theo mô hình sóng Elliott, USD-Index đang ở trong sóng tăng 3. (Chúng tôi cũng lưu ý khả năng hình thành sóng chéo ở vị trí sóng (C).

Trả lời