[Phân tích sóng Elliott] EUR/USD giảm để hình thành nhịp cuối của sóng chéo

Khi đồng USD tăng giá, EUR sẽ tiếp tục giảm. Cấu trúc sóng Elliott cho thấy khả năng EUR/USD hình thành sóng chéo (Diagonal). Như vậy, EUR/USD cần một nhịp giảm nữa về 1.1 để hình thành nhịp cuối (sóng 5) trong sóng chéo.

Cấu trúc sóng chi tiết như sau

Trả lời