FPT lãi ròng 5 tháng đạt 1,151 tỷ đồng, tăng 23%.

(NDH) Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt đạt 42% và 39%.

Kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu của CTCP FPT (HoSE: FPT) đạt 9,961 tỷ đồng, tăng 20.2% với cùng kỳ, tương đương 103% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1,432 tỷ đồng và 1,151 tỷ đồng, tăng 20.9% và 22.9% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1,874 đồng, tăng 22.4%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu tiếp tục được cải thiện, đạt 17.3% (5 tháng đầu năm 2018 đạt 17.0%).

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 5,400 tỷ đồng và 702 tỷ đồng, tăng tương ứng 23.9% và 45.3% so với cùng kỳ, tương đương 102% và 113% kế hoạch lũy kế. Trong đó, tại thị trường nước ngoài, khối công nghệ ghi nhận doanh thu đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 38,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng, tăng 38%.

Khối viễn thông đạt 4,039 tỷ đồng doanh thu, tăng 17.1%, đạt 102% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 631 tỷ đồng, tăng 7.9%, tương đương 101% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 3,827 tỷ đồng và 528 tỷ đồng, tăng lần lượt 17.6% và 8.5% so với cùng kỳ.

Thị trường nước ngoài mang về cho FPT 4,217 tỷ đồng doanh thu, tăng 36.5% và 663 tỷ đồng LNTT, tăng 35.9% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (5 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 37% và 35%).

Theo NDH

Update chart của FPT, phần tay cầm vẫn đang diễn ra

Trả lời