Cấu trúc sóng ELliott cho thấy khả năng Dow Jones vẫn tiếp tục tăng để vượt 27,000

Tôi chưa nhìn thấy khả năng lập đỉnh khi cấu trúc sóng Elliott chưa hoàn thành. Thay vì đánh nhãn cấu trúc a-b-c, tôi đang nhìn thấy khả năng đợt tăng từ ngày 3/6/2019 như là năm sóng (i) đến (v). Hiện tại DJIA đang điều chỉnh theo sóng (iv). Sóng Elliott wave dự báo còn nhịp tăng theo (v) và vượt đỉnh 27,000.

Sau đây là cấu trúc sóng trên đồ thị daily. Đỉnh sóng D có thể là 27,000. Nhưng nếu cấu trúc sóng không phải là Zigzag mà là Double Zigzag (w-x-y), tại vùng 27,000 chỉ là một điều chỉnh nhẹ và thị trường sẽ tiếp tục bay cao lên đỉnh cao hơn.

Tìm hiểu cấu trúc sóng Elliott tại đây

Trả lời