[Phân tích sóng Elliott] Vàng giảm giá theo mô hình hai đỉnh. USD/JPY hồi phục theo sóng chéo

Trên cấu trúc sóng Elliott vàng, tôi thấy vàng đã hoàn tất đẩy đủ năm con sóng từ i đến v.

Khả năng giảm giá của vàng được nhìn thấy khi USD/JPY hồi phục theo sóng chéo (diagonal)

Anh chị có thể tham khảo mô hình giao dịch theo sóng chéo tại đây

Trả lời