[VCB chart] Hộp Darvas nằm trên W

Trong phân tích trước, VCB đã có mẫu hình W-pattern theo trường phái CANSLIM

Đến phiên giao dịch ngày 11/7/2019, VCB đang tạo điểm breakout cho hộp Darvas nằm trên mẫu hình W/ . Chiếc hộp vuông của VCB hình thành trong 4 tuần với mức điều chỉnh chỉ 6%.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Sau đây là đồ thị của VCB

Trả lời