[Nhịp đập thị tường 12/7/2019] Vietcombank và ngành ngân hàng sẽ dẫn VN-Index vượt 990?

Những thông tin tích cực trong ngành ngân hàng liên tục xuất hiện, Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng như VP Bank, Techcombank

http://cafef.vn/vpbank-techcombank-va-nhieu-ngan-hang-duoc-noi-room-tin-dung-20190711142826265.chn

Nhiều ngân hàng đua nhau báo lãi kỷ lục.

http://cafef.vn/ngan-hang-dua-nhau-bao-lai-ky-luc-20190713114631359.chn

Trong xu hướng chung ấy, VCB công bố lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 11,280 tỷ đông trong 6 tháng đầu năm, tăng 40.7% so với cùng kỳ, hoàn thành 55% kế hoach năm. Đây là chữ C trong CANSLIM.

http://cafef.vn/loi-nhuan-truoc-thue-vietcombank-dat-ky-luc-11280-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-20190713093339203.chn?fbclid=IwAR1sGmrAPiyc3TSdmITuORHTNNP6joPDk9SKkgJJlPP6wOHF_uEmLPHngXQ

Trong khi đó, đồ thị VCP đang breakout ra khỏi chiếc hộp nằm trên mẫu hình W.

Nếu VCB và các cổ phiếu trong ngành ngân hàng nổi sóng, khả năng VN-Index sẽ tiếp tục được đánh lên và vượt qua ngưỡng kháng cự 990 điểm đã mất vào ngày 22.5.2019.

Trả lời