[VEA] Lại lên nhé! Chiến lược mua theo điểm kéo ngược (pullback)

Đôi khi tôi sẽ mua khi cổ phiếu điều chỉnh về đường trung bình di động, chẳng hạn như MA 20 ngày hoặc MA 50 ngày. Thường tôi chỉ mua khi cổ phiếu điều chỉnh về đường trung bình di động ở lần đầu tiên hoặc lần thứ hai sau khi tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi một vùng củng cố. Tuy nhiên, ngay cả khi mua theo điểm kéo ngược, tôi cũng chỉ mua khi cổ phiếu vừa bật tăng trở lại từ đường trung bình di động chứ không bao giờ mua khi cổ phiếu đang giảm. Tôi muốn thấy cổ phiếu di chuyển theo hướng giao dịch của tôi. Hãy nhớ rằng, nếu giao dịch mà dễ dàng bằng cách mua khi cổ phiếu kéo ngược về đường trung bình di động thì mọi nhà giao dịch đều trở nên giàu có. Đây là một cách giao dịch rất rõ ràng và cơ bản, nó có thể mang lại lợi nhuận, đặc biệt là ở các cổ phiếu dẫn dắt khi mới ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng giá.

Hiện tại, VEA đang ở nền giá 2 và có ĐIỂM KÉO NGƯỢC ĐẦU TIÊN sau điểm phá vỡ mẫu hình Chiếc Cốc-Tay Cầm (hoặc bạn có thể nhìn nó như là mẫu hình Flat Base). Hình dưới cho thấy giá kéo ngược về đường MA 20 ngày với khối lượng thấp. Trong khi đó, phiên ngày 15/7/2019, VEA nảy lên khỏi đường MA20 ngày với khối lượng lớn. CHỉ báo MACD cho tín hiệu mua.

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

Trả lời