[phân tích sóng elliott] Mẫu hình tam giác của vàng bị gãy. Thận trọng với Gold Rush.

Cấu trúc sóng tam giác của giá vàng đã bị gãy vào phiên cuối tuần trước. Việc giá vàng nhanh chóng quay trở lại bên trong vùng tam giác cho thấy, sóng IV chưa kết thúc. Cấu trúc sóng bên dưới cho thấy khả năng sóng tam giác này thuộc sóng B (Vòng tròn) và vẫn còn nhịp giảm theo sóng C (Vòng tròn).

Thậm chí, trong một kịch bản khác. Thậm chí đó là đỉnh củ sóng V tai 1452. Điều này đồng nghĩa sóng (C) đã kết thúc và sắp chuyển ra đợt bán tháo của giá vàng.

Trả lời