Sóng cổ phiếu công nghệ-viễn thông.

Danh sách đỉnh 52 tuần tiếp tục mở rộng lên 17 mã cổ phiếu. Nếu tôi hạ tiêu chí thanh khoản, thậm chí danh sách này là 20 mã. Đây là dấu hiệu rất tốt. Bạn có nhận ra các cổ phiếu công nghệ-viễn thông đang vào sóng.

Bảng trên cho thấy khối ngành Hạ Tầng &KCN đang chiếm ưu thế chủ đạo trong danh sách các cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần. Đây chính là dòng cổ phiếu dẫn dắt hiện nay. Ngay cả các cổ phiếu Cao Su Tự Nhiên thực chất cũng liên quan đến Khu Công nghiệp.

Sau nhóm ngành Hạ Tầng & KCN chính là nhóm cổ phiếu Công Nghệ-Viễn Thông. Đây là nhóm ngành chưa nổi sóng ở đợt trước và được kỳ vọng sẽ trở thành leader trong nhịp sóng tăng tới. Xem lại bài viết

Đồ thị của một số cổ cổ phiếu nhóm ngành công nghệ-viễn thông.

FPT sau khi Squat thành công đang trở thành cổ phiếu dẫn dắt trong ngành. Mẫu hình của FPT là Chiếc Cốc-Tay Cầm.

Đồ thị của CMG cũng có chiếc cốc tay cầm y hệt như FPT.

VGI đang có mẫu hình VCP. Sau cú tai nạn vào thứ 6 tuần trước, VGI đang kiểm tra lại điểm pivot và bật tăng trở lại. Tôi đang tiếp tục theo dõi mẫu hình ở VGI.

VGI là mã cổ phiếu thuộc họ Viettel. Cùng với CTR (mẫu hình VCP) đã được giao dịch thành công trong thời gian gần đây, họ Viettel đang xuất hiện một cái tên mới

Cổ phiếu VTK đang trong giai đoạn mà tôi gọi là cá sâu săn mồi.

Dòng họ bình dương cũng có nhân tố mới- TTN. Mẫu hình Nền Giá Phẳng chồng trên Chiếc Cốc.

Làn sóng cổ phiếu công nghệ được tôi giới thiệu trong cuộc offline tại Sài Gòn

Trong hình ảnh có thể có: Truong Minh Huy, đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Truong Minh Huy, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trả lời