VIC- Mẫu hình 3C của phù thủy Mark Minervini

Trên đồ thị của VIC, tôi thấy xuất hiện mẫu hình 3-C với điểm pivot =118.7. Phiên ngày 23/7/2019, VIC tạo điểm phá vỡ với khối lượng lớn để hoàn tất mẫu hình. Chỉ báo MACD cho tín hiệu mua.

Bạn đọc có thể tìm hiểu mô hình 3-C tại cuốn sách “Tư Duy Như Một Nhà Vô Địch” hoặc “Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán”

Họ nhà VIC là một trong trụ cột hàng đầu mà tôi nhận định trong đợt sóng tới.

Trả lời