VN-Index chuẩn bị vượt kênh giá!

Trên đồ thị sóng Elliott của VN-Index, một kênh giá nhỏ đang hình thành. Nếu kịch bản đêm sóng của chúng ta là hợp lý, VN-Index nên tiếp tục tăng tốc và bứt phá lên trên kênh giá.

Trả lời