[Phân tích sóng Elliott] Tiếp tục đẩy VN-Index

Trên đồ thị sóng của VN-Index, hiện chúng ta đang ở trong sóng iii với một kênh giá đang hình thành. Mục tiêu Fibonacci 1.618 là 1,000 điểm, 2 lần là 1014 điểm và 2.618 lần là 1030 điểm.

Nếu xu hướng tăng dài hạn đang hình thành, VN-Index cần vượt xa điểm pivot tại (X), tương ứng 993 điểm.

Trả lời