Nữ chiêm tinh tài chính Olga Moracles: Nếu giữ 1760, vàng có thể trở lại mốc 1845 vào giữa tháng 3.2021

Trên Twitter cá nhân, bà Olga Moracles, nữ chiêm tinh tài chính ở Úc cho rằng, nếu giá vàng giữ mốc 1760, thì có thể bò từ từ lên 1845, có thể là vào mốc thời gian quanh ngày 16 tháng 3 năm 2021. Điều này dựa trên tính toán Gann Square of Nine. Bà nói, “tất nhiên tôi có thể sai, Gann nói rằng đáy cũng có thể trở thành đỉnh):

Olga Morales
@AstroGann33
If 1760 continues to hold #Gold potential Price level at 1845, probably a slow incline to 16th March 2021. #GANN this would be a perfect square on SQ9. I could be wrong, of course. Gann wrote that bottoms become tops, too

Trả lời