Vàng tạo đáy chu kỳ sơ cấp (PB) với mẫu hình hai đáy. Kỳ vọng tăng giá

Trên đồ thị của giá vàng, chúng tôi nhìn thấy các dấu hiệu tạo đáy chu kỳ sơ cấp PB như sau:

  1. Phân kỳ dương giữa giá và Stochastic Oscillator.
  2. Mẫu hình hai đáy xuất hiện.
  3. Ngày đảo chiều chiêm tinh 13.4.2021 +/-3 TD, mặc dù ngày đảo chiều 27.4.2021 +/-3 ngày giao dịch có ảnh hưởng lớn giá vàng hơn.
  4. Sự xác nhận đáy PB khi giá cắt lên MA50 ngày.,

 

Ảnh Hưởng Hiện Tượng Địa Tâm Đến TTCK Việt Nam (phiên bản giới hạn 2020)

Trả lời