Đường trung bình di động giúp nhận diện xu hướng thị trường chứng khoán như thế nào

Trước khi bạn nhảy cả hai chân vào một cổ phiếu mới, thật tốt nếu bạn thử nhúng trước một chân vào làn nước và xem thị trường chứng khoán phản ứng như thế nào.

Các chuyển động giá đi ngang giống như một biển thông tin cần xử lý. Nhưng vơi sự thấu hiểu sâu sắc về đường trung bình di động, bạn có thể hiểu được hành động của thị trường chung và hiểu được bối cảnh thị trường hiện tại như thế nào.

Các nhà đầu tư sử dụng đường trung bình di động để theo dấu và nhận diện xu hướng bằng cách làm phẳng lại các biến động giá bình thương mỗi ngày. Hãy quan sát đồ thị ngày của chỉ số Nasdaq Composte. Đường màu đỏ là MA50 ngày được xác định bằng cách lấy bình quân giá đóng cửa 50 ngày trước đó.

Vì nó được tính toán bằng dữ liệu trước đó, đường MA50 ngày bản chất là một chỉ báo đi theo sau xu hướng (lagging indicator), nó không thể dự đoán xem cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán sẽ làm gì tiếp theo. Khi kết hợp với các công cụ khác, nó có thể hình dung rõ hơn hành động giá của ngày hôm đó và chuẩn bị ứng phó với diễn biến ngày tiếp theo.

EMA 21 ngày, đánh trọng số cao hơn cho những ngày gần đây nhất. Điều này giúp nó trở thành đường trung bình di động phản ứng nhanh hơn.

Nói chung, bạn muốn nhìn thấy chỉ số Nasdaq và SP500 được giao dịch trên MA50 ngày hoặc thậm chí EMA 21 ngày. Việc giá giảm xuống dưới MA50 ngày nên được xem là điều cảnh báo cần chú ý. Việc giá giảm nhanh và mạnh xuống dưới MA200 ngày bởi một “Vi pham dọc” thường là tín hiệu của thị trường ở trong xu hướng giảm (hoặc con gấu).

“Vi phạm dọc (Vertical Violation)” giúp nhà đầu tư có thể tránh được thị trường con gấu (update)

CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG NĂM 2020

Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020, chỉ số Nasdaq đều nằm trên EMA 21 ngày và MA50 ngày. Đây là điều mà Nhật Báo IBD gọi là Siêu Xu Hướng (Power Trend). Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để đầu tư. Trong suốt 4 tháng này, chỉ số Nasdaq đều đặn tăng giá và không bao giờ đóng cửa dưới EMA 21 ngày. Việc giá nằm trên EMA21 ngày biến nó trở thành đường hỗ trợ và giúp chúng ta xác định được kỳ vọng hợp lý.

4 đặc điểm để tìm siêu uptrend từ nhật báo IBD

Với những công cụ AI được phát triển nội bộ, chúng tôi có thống kê cho thấy chỉ số Nasdaq chắc chắn sẽ đảo ngược sau khi cao hơn 6% so với đường MA50 ngày. Đối với SP500 là cao hơn 5%. 

Mặc dù Nasdaq thường xuyên nằm trên 4%-10% so với MA50 ngày, nhưng việc nó tìm thấy hỗ trợ bởi EMA 21 ngày là rất tích cực.

Vào ngày 3 tháng 9, điểm được đánh dấu số (1). Chỉ số Nasdaq rơi gần 5%, đóng cửa gần mức đáy thấp nhất ngày nhưng vẫn trên EMA 21 ngày. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để chốt lợi nhuận trước khi nó tiếp tục giảm 5% ngày tiếp theo, tìm thấy hỗ trợ từ MA50 ngày nhưng thất bại bởi EMA 21 ngày. Lúc này EMA 21 ngày lại b iến thành kháng cự.

Nguồn: Nhật Báo IBD

 

Trả lời