20 lời khuyên quý giá của nhà đầu tư giá trị Peter Lynch

Peter Lynch, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1944, là một nhà đầu tư, nhà từ thiện, quản lý quỹ tương hỗ nổi tiếng của Mỹ.

Ông được xem là một trong những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất mọi thời đại. Ông làm việc 13 năm tại quỹ Megallan Fund của Fidelity.

Triết lý đầu tư của ông rất đơn giản. Ông tìm kiếm thành công trên thị trường chứng khoán bằng việc chỉ nghiên cứu một chút, kiên nhẫn và bền bĩ. Peter Lynch cũng tin rằng, mọi nhà đầu tư nhỏ lẻ đều có lợi thế hơn so với các nhà giao dịch ở Phố Wall vì họ quen thuộc ở nhiều thị trường.

Câu chuyện nổi tiếng minh chứng điều này là vào một ngày khi vợ ông nói rằng cô ấy thích sản phẩm mới vừa mua, L’eggs pantyhose. Lynch đã quan sát triển vọng của công ty và thích thú với điều ông nhìn thấy. Lynch mua cổ phiếu công ty sản xuất quần nịt của phụ nữ L’eggs pantyhose là Hanes Comcomnay, và cổ phiếu đó tăng gấp 30 lần.

Ông tin rằng câu chuyện này đúng với tất cả nhà đầu tư. Mọi người đều có thể làm được với cặp mắt rộng mở tìm kiếm cơ hội ở khắp nơi.

“Hãy đầu tư vào công ty bạn biết, hiểu rõ”- đó là câu khẩu quyết tài chính nổi tiếng được trích dẫn từ Lynch.

Tại việt nam, cuốn sách “Trên Đỉnh Phố Wall” của Lynch đã được biên dịch sang tiếng việt.

20 TRÍCH DẪN NỔI TIẾNG

 • The key to making money in stocks is not to get scared out of them: Mấu chốt để kiếm tiền từ chứng khoán là không cảm thấy sợ hãi bởi nó. (ND: Đừng hành động với tâm thế của kẻ sợ hãi).
 • Investing in stocks is an art, not a science, and people who’ve been trained to rigidly quantify everything have a big disadvantage: Đầu tư chứng khoán là nghệ thuật, không phải khoa học, và những ai được huấn luyện quá khắt khe về mọi thứ đều gặp phải bất lợi.
 • All the math you need in the stock market you get in the fourth grade. Tất cả kiến thức toán bạn cần để đầu tư cổ phiếu đã có ở lớp 4.
 • Time is on your side when you own shares of superior companies. Thời gian đứng về phía bạn khi bạn sở hữu cổ phiếu của những công ty xuất chúng.
 • In this business, if you’re good, you’re right six times out of ten. You’re never going to be right nine times out of ten. Trong kinh doanh, nếu bạn giỏi, bạn chỉ cần đúng 6 trong 10 lần. Bạn chẳng bao giờ có thể đúng 9 trong 10 lần.
 • That’s not to say there’s no such thing as an overvalued market, but there’s no point worrying about it. Chẳng có gì đáng giá trong một thị trường bị định giá cao, nhưng không cần phải lo lắng về nó.
 • The natural-born investor is a myth. Các nhà đầu tư thiên tài bẩm sinh chỉ có trong huyền thoại.
 • The simpler it is, the better I like it. Càng đơn giản càng tốt, tôi thích điều đó.
 • As I look back on it now, it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics: Nghiên cứu về lịch sử và triết học là sự chuẩn bị tốt hơn cho đầu tư cổ phiếu, chứ không phải nghiên cứu thống kê.
 • Know what you own, and know why you own it: Hiểu rõ công ty bạn đang sở hữu, và biết tại sao bạn sở hữu nó.
 • If you can’t find any companies that you think are attractive, put your money in the bank until you discover some. Nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ công ty nào hấp dẫn, hãy cất tiền trong ngân hàng cho đến khi bạn tìm ra nó.
 • If you can follow only one bit of data, follow the earnings. Nếu bạn chỉ có thể thu thập được ít dữ liệu, hãy quan sát lợi nhuận.
 • There’s no shame in losing money on a stock. Everybody does it. What is shameful is to hold on to a stock, or worse, to buy more of it when the fundamentals are deteriorating. Chẳng có gì phải xấu hổ khi mất tiền trên thị trường chứng khoán. Mọi người đều thế cả. Nhưng hãy xuất hổ khi mua một cổ phiếu tồi, hoặc tệ hơn là mua nhiều hơn khi yếu tố cơ bản của cổ phiếu đang bị huỷ hoại.
 • Owning stocks is like having children — don’t get involved with more than you can handle. Sở hữu một cổ phiếu giống như có con- đừng dính mắc đến những thứ bạn không thể giải quyết.
 • You have to keep your priorities straight if you plan to do well in stocks. Bạn phải có sự ưu tiên nếu như bạn có kế hoạch tốt để đầu tư cổ phiếu.
 • The basic story remains simple and never-ending. Stocks aren’t lottery tickets. There’s a company attached to every share.
 • Behind every stock is a company. Find out what it’s doing.  Phía sau mỗi cổ phiếu là một công ty. Hãy tìm hiểu xem nó đang làm gì.
 • Whenever you invest in any company, you’re looking for its market cap to rise. This can’t happen unless buyers are paying higher prices for the shares, making your investment more valuable: Bất cứ khi nào đầu tư vào công ty nào, bạn nên nhìn thấy giá trị vốn hoá nó tăng lên. Nếu điều đó không xảy ra trừ khi bên mua đang trả giá cao hơn cho cổ phiéu, khiến khoản đầu tư của bạn trở nên có giá trị hơn.
 • When you sell in desperation, you always sell cheap. Khi bán hoảng loạn, bạn luôn bán rẻ.
 • You have to say to yourself, “If I’m right, how much am I going to make? If I’m wrong, how much am I going to lose?” That’s the risk/reward ratio: Bạn phải tự hỏi chính mình: “Nếu tôi đúng, tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu tôi sai, tôi mất bao nhiêu tiền?” Đó gọi là tỷ số lợi nhuận tiềm năng/rủi ro.

Nguồn: Traderlion

Trả lời