Vàng có tiếp tục vượt mức 2,000 USD/oz dưới góc nhìn sóng Elliott

Theo chuyên gia đếm sóng Elliott, ông Robert Miner, đáy tháng 11 năm 2022 của giá vàng là đáy sóng (4) và thị trường đang đi vào sóng (5). Điều này phù hợp với các cấu trúc chu kỳ cho rằng vàng đang ở đáy chu kỳ 16 tháng vào tháng 11/2022 và theo sau có thể là đợt tăng giá kéo dài 2-5 tháng. vào thời điểm đầu tháng 4.2023, đã bắt đầu bước vào tháng thứ 5 rồi, nên trader cần lưu ý.

Trong ngắn hạn, vàng đã diễn tiến đủ 4 sóng và đang có khả năng bước vào sóng tăng thứ 5 cuối cùng. Mục tiêu giá là vùng 2080-2,100 USD/oz. Sự suy yếu của đồng đôla đang ủng hộ cho sự đi lên của giá vàng. Kỳ vọng FED Pause đang khiến đồng đôla suy yếu.

Tham khảo chi tiêu trên kênh Youtube của Robert Miner

Trả lời