Liệu Bitcoin có chuẩn bị rơi không phanh- có thể nghĩ tới con số 6,000?

Một bức tranh hay có giá trị hơn ngàn lời nói. Hình dưới cho thấy Bitcoin đang có sự hỗ trợ tại 3 tương ứng với mức giá 11,206 USD. Nhưng có vẻ nhưng giá Bitcoin đang thủng mức hỗ trợ này và đang giảm theo khung giảm giá tạo bởi kênh số 2 (màu đỏ). Nhìn về dài hạn.. Bitcoin đang có khả năng test cạnh dưới của kênh dài hạn 1 (màu xanh, tay trái).

Mô hình sóng ELliot cảnh báo khả năng sụt giảm về 6,000 tại mức hỗ trợ của sóng 4.

Vụ Nổ Lớn Bitcoin: Tiền tệ thay thế sẽ thay đổi thế giới như thế nào

Đây là lần thứ hai chúng tôi cảnh báo về khả năng đổ vỡ của Bitcoin

Chuyện gì sảy ra với Bitcoin nếu đường hỗ trợ này bị phá vỡ?

Trả lời