Sóng tam giác của EUR/USD, kỳ vọng giảm giá

Trên đồ thị H4 của EUR/USD, tôi nhận thấy khả năng sự xuất hiện của mẫu hình tam giác. Hướng dẫn giao dịch theo mẫu hình sóng tam giác được đề cập trong cuốn sách “HƯỚNG DẪN SÓNG ELLIOTT”.

Về dài hạn, tôi đang phát hiện sự đối xứng trong mẫu hình giảm giá của EUR/USD

Trả lời