Dầu đã kết thúc đỉnh dài hạn

Đồ thị đếm sóng Elliott cho Oil. Gãy kênh sóng coi như là xong…phim

Đồ thị dưới cho thấy, ngày cả khi uptrend còn tồn tại, Oil sẽ test lại mức đáy dưới khoảng 64 USD.

[Ngày 6/8/2018] Giá dầu dự báo giảm theo sóng v sau khi sóng iv có mẫu hình tam giác.


[update ngày 9.8.2018] Ngày 8.8.2018, giá dầu giảm mạnh hơn 3% đúng như dự báo. 3 nguyên nhân dẫn tới giá dầu giảm là (1): Trung Quốc trả đũa khi đánh 25% thuế lên 16 tỷ ddoola hàng hóa Mỹ bao gồm dầu mỏ và xe hơi. (2) dữ liệu nhập khẩu của Trung Quốc yếu thứ 3 trong 1 năm trở lại đây và (3) hàng tồn kho dầu của Mỹ giảm ít hơn dự báo.

Lưu ý, giá dầu thủng 66 USD nghĩa là phá thủng xu hướng tăng dài hạn.

Đồ thị cập nhật mới như sau.

 

Trả lời