[VHC] Cẩn trọng với mô hình sóng chéo (Diagonal)

Báo cáo quý 2 của Vĩnh Hoàn (mã VHC) rất tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt 329 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chính là yếu tố khiến giá VHC tăng mạnh trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, theo mô hình sóng Elliott, tôi nhận ra sự xuất hiện của mô hình sóng chéo (Diagonal). (Vui lòng xem Chương 5 sách Hướng Dẫn Sóng Elliott).

Trích hướng dẫn giao dịch theo sóng chéo, chương 5- sách Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott


[Update ngày 8.8.2018] VHC đã xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều gọi là “3 con quạ đen”

Trả lời