[Tin nóng] Trưởng đoàn đàm phán EU- Ông Barnier nói: kịch bản Brexit với Anh Quốc sẽ trở nên “thực tế” trong 6-8 tuần tới.

Cặp tỷ giá GBP/USD tăng 100 pip vượt ngưỡng 1.30 sau khi trưởng đoàn đàm phán EU- Ông Barnier nói: kịch bản Brexit với Anh Quốc sẽ trở nên “thực tế” trong 6-8 tuần tới.

Theo mô hình phân tích sóng Elliott, GBP/USD xuất hiện mẫu hình sóng chéo. Lưu ý, có xuất hiện hiện tượng throw-over (điểm phá vỡ) trong mẫu hình sóng chéo. Theo hướng dẫn của cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott, khi giá phá vỡ dường nối sóng (2) và (sóng 4), có thể mua. Mục tiêu giá là vùng 1.35.

hiện tượng Throw-over trong mẫu hình sóng chéo.

Bên cạnh đó, MACD có mẫu hình Hook, là chỉ báo hỗ trợ cho kịch bản tăng giá. Xem hướng dẫn về cách kết hợp MACD với sóng Elliott.

[Case study: HBC] Lướt sóng ELliott hiệu quả nhờ kết hợp với chỉ báo MACD và RSI.


[Ngày 14/9/2018] Tạm chốt lãi vòng 1 được 77 pip, chờ cơ hội vào lệnh lần 2. Lý do chốt là cột MACD Histogram trên H4 bắt đầu giảm độ cao so với cột trước nên tiến hành chốt lãi. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá với ma20 đã khá xa.

Trả lời