[dịch giả Thái Phạm] 8 bài học đầu tư chứng khoán thành công từ Guy Spier

Được chia sẻ bởi anh Thái Phạm- dịch giả cuốn sách “Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị”

Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị (The Education of a Value Investor)

  1. Bớt thời gian cho bảng điện.
  2. Đừng bao giờ mua thứ người khác muốn bán cho bạn.
  3. Đừng làm thân với ban điều hành.
  4. Nghiên cứu cổ phiếu theo tuần tự theo 4M.
  5. Đừng bao giờ chia sẻ ý tưởng đầu tư với người thù hẳn với bạn.
  6. Đừng mua bán trong lúc thị trường mới mở cửa.
  7. Đừng bán cổ phiếu sau 2 năm nếu cổ phiếu tụt  dốc sau mua. (Chú thích: cái này thì ad không đồng ý lắm.)
  8. Đừng bao giờ nói về khoản đầu tư hiện tại của mình.

Xem chi tiết tại Video sau

Trả lời