[Sóng elliott cho giá dầu] Giá dầu sẽ giảm mạnh nếu phá thủng mốc 58.17

Chuyên gia phân tích năng lượng Steve Craig, thuộc hãng Elliott wave dự báo: Nếu giá phá thủng mốc 58.17, kịch bản sóng 2 (vòng tròn màu hồng) sẽ kết thúc và thị trường đi vào giảm giá mạnh theo sóng 3 (vòng tròn màu hồng). Theo kịch bản này, cấu trúc sóng Elliott từ đáy tháng 2.2019 đến nay được xem là sóng (Y) với cấu trúc zigzag là A-B-C. (Nói cách khác, sóng 2 (vòng tròn màu hồng) có dạng double zigzag).

Ngược lại, nếu mức 58.17 được giữ vững thì cấu trúc sóng từ tháng 2/2019 đang diễn ra năm sóng từ 1 đến 5. Trong đó, giá dầu đang chạy sóng 3 và khả năng sẽ chạm mức 66 USD/oz. Thực ra, kịch bản này có mốc quan trọng hơn là 54.87. Nhưng việc giá dầu phá vỡ mức 58.17 cũng đã cho thấy xác suất cao kịch bản này bị thất bại.

Trên đồ thị tuần, xu hướng dài hạn của giá dầu đang là giảm giá. Sóng 2 (vòng tròn, màu hồng) có thể sẽ kết thúc ở đỉnh 60.39 vào ngày 24/3 hoặc 66-70 trong thời gian tới (tùy thuộc giá dầu phản ứng mốc quan trọng 58.17 như thế nào). Nhưng sóng 3 (vòng tròn, màu hồng) giảm giá sau đó là rất mạnh. Kịch bản này xảy ra khi nền kinh tế suy thoái khiến TTCK giảm mạnh (Giá dầu và giá chứng khoán tương quan chặt với nhau).

Còn phía dưới là triển vọng đồ thị tháng. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm nền kinh tế toàn cầu bị giảm phát và giá dầu có thể đạt mức thấp 15-20 USD vào những năm 2021-2022.

Bạn đọc có thể tìm hiểu về mô hình sóng Elliot tại cuốn sách sau

Trả lời