[Phân tích sóng Elliott] USD/JPY đang chuẩn bị vào vào sóng tăng 3. Mục tiêu 111 hoặc 111.8

Trên đồ thị sóng Elliott của USD/JPY theo hai khung thời gian 360 phút và 90 phút, USD/JPY đang được kỳ vọng chạy sóng tăng iii (sóng này thường tăng mạnh) trong sóng (i) (màu tìm) của sóng i (vòng tròn, màu green)

Khung thời gian trên đồ thị ngày thể hiện rõ xu hướng tăng của USD/JPY. Bất chấp việc Powell không tăng lãi suất, đồng USD vẫn đang kỳ vọng chạy sóng tăng 3. Điều này sẽ được xác nhận khi vượt mức quan trọng 112.136.

[Update 28/3/2019] USD/JPY đang chạy sóng iii trong sóng (iii)

Anh chị có thể tìm hiểu phươn pháp phân tích sóng Elliott tại cuốn sách sau

Trả lời