[Kỹ năng đọc đồ thị] Vì sao bạn luôn thận trọng với khoảng trống giảm giá đi kèm khối lượng lớn? Case study MWG

Giá giảm dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng.

Như chúng ta đã biết ở phần hỗ trợ và kháng cự, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường sử dụng đường trung bình di động 50 ngày như là một mốc chuẩn. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để quan sát hành động của cổ phiếu khi nó tiến gần đến đường trung bình di động này.

• Nếu cổ phiếu vẫn nằm ở trên đường trung bình di động 50 ngày, điều này có nghĩa các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang nhảy vào hỗ trợ giá cổ phiếu nhằm bảo vệ vị thế của họ.

• Nếu cổ phiếu phá thủng và nằm dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn bất thường, điều này có nghĩa các nhà đầu tư tổ chức đang giảm vị thế nằm giữ hoặc thậm chí bán mạnh hơn để đóng vị thế.

Việc giá nằm dưới dưới đường trung bình di động 50 ngày không cần thiết đồng nghĩa bạn tự động bán đi toàn bộ vị thế. Tuy nhiên, đó sẽ là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng, đặc biệt nếu cổ phiếu:

• Giảm giá nhanh và nằm dưới đường trung bình di động (đặc biệt là tạo ra một khoảng trống giảm giá lớn).

• Đóng cửa nằm gần mức đáy thấp nhất ngày.

• Giảm giá với khối lượng lớn bất thường.

Tương tự, nếu thị trường chung đang suy yếu và hộp Nhịp Đập Thị Trường chuyển dòng trạng thái thành “Xu Hướng Tăng Có Thể Bị Thay Đổi (Uptrend under Pressure)” hoặc “Thị Trường Đang Ở Trong Xu Hướng Giảm”, càng có thêm nhiều lý do để bạn thực hiện biện pháp phòng thủ và bảo vệ chính mình.

Sau đây là một ví dụ về cú giảm giá nhanh với khối lượng lớn khiến giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày (tương ứng với MA 10 tuần trên đồ thị tuần-màu đỏ).

THẬN TRỌNG VỚI KHOẢNG TRỐNG GIẢM GIÁ!

Chúng ta đã biết lý do tại sao một khoảng trống tăng giá với khối lượng lớn là điều tích cực. Nó cho thấy có lực cầu mạnh mẽ đối với cổ phiếu đó. Thay vì tăng lên từ từ, lực cầu ồ ạt nhảy vào ngay lập tức khiến giá cổ phiếu tăng vọt thật nhanh. Khoảng trống giảm giá với khối lượng lớn là câu chuyện hoàn toàn đối lập. Nó cho bạn biết các nhà đầu tư tổ chức đang vội vã bán tháo cổ phiếu khiến giảm mạnh ngay lập tức.

Hãy dành một vài phút và xem lại đồ thị ngày của cổ phiếu Trimble. Bạn có thấy khoảng trống giảm giá với khối lượng lớn xuất hiện và sau đó cổ phiếu cắm đầu đi xuống như thế nào? Nếu bạn nhìn thấy loại hành vi này đối với một số cổ phiếu của bạn, đây là tín hiệu rõ ràng để giảm sự hiện diện trên thị trường bằng cách bán một phần hoặc tất cả cổ phiếu nắm giữ.

CASE STUDY MWG:

Ngày 25/3/2019, MWG có khoảng trống giảm đi kèm với khối lượng lớn, đồng thời phá thủng luôn cả đường trung bình di động 50 ngày (màu đỏ). Dựa trên kiến thức vừa được đề cập MWG đang có tín hiệu bán.

Chú ý, trước đó MWG đang có một cây pin bar và đồng thời có phân kỳ ẩn giảm giá giữa RSI và giá.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về kỹ năng đọc đồ thị ở Chương 6 bộ sách combo

Trả lời