[Phân tích sóng Elliott] USD/CHF đang có sóng phẳng (Flat). Vượt qua 0.9966 là mua

Trong các phân tích trước về nhiều cặp tiền tệ, tôi đang kỳ vọng đồng USD tăng giá và đối với USD/CHF cũng vậy.

Trên đồ thị 60 phút, USD/CHF đang có dạng sóng phẳng (Flat). Điểm mua là khi giá vượt qua 0.9966. Sau khi sóng dạng phẳng ở sóng 2 (vòng tròn, màu đỏ) hoàn tất, sóng tăng 3 (vòng tròn, màu đỏ) sẽ hình thành. Mục tiêu giá có thể là 1.0040.

Trên khung thời gian lớn hơn như 360 phút, USD/CHF có thể tăng theo kịch bản sóng bất bình thường. Vì mức giá hiện tại đang cao hơn so với điểm a. Tuy nhiên, nếu giá phá thủng đáy c tại 0.9894, kịch bản tăng giá sẽ thất bại.

Để biết thêm cách giao dịch theo dạng sóng phẳng (Flat) và bất bình thường (irregular), vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại cuốn sách

Trả lời